intèndere
v.t.
1.(sentire) aŭdi
da questo orecchio non intendo deĉi orelo mi ne aŭdas
ho inteso dire che non verrai mi aŭdis onidiron ke vi ne venos
non intende consigli li ne aŭskultas konsilojn
2.(capire) kompreni
intendere un testo kompreni tekston
non intendo bene mi ne komprenas bone
intendere a volo rapidege kompreni, flugkompreni
darla ad intendere mistifiki
non me la dai a intendere min vi ne mistifikas
mi ha lasciato intendere che era d'accordo li komprenigis al mi ke li konsentas
s'intende che sei invitato memkompreneble vi estas invitita
'allora, ci vediamo stasera?' 's'intende!' 'do, ĉu ni intervidiĝos ĉi-vespere?' 'kompreneble!'
capacità d'intendere e di volere kapablo kompreni kaj voli
chi ha orecchie per intendere intenda kiu havas orelojn por aŭdi, tiu aŭskultu [por saĝulo sufiĉas aludo]
3.(avere l'intenzione) intenci,voli
che cosa intendi dire, fare? kion vi intencas diri, fari?
non intendo offendere nessuno mi intencas ofendi neniun
(voler dire) celi diri,celi
cosa intendi per 'democrazia'? kion vi celas dirante 'demokrateco'?
4.(tendere) turni,akrigi
intendere l'orecchio turni la orelon